HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Lund så är HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lund arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Lund och i Skåne län. Redan 1987-12-01 så skapades HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716438-5523 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Lund.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund och det finns många verksamheter som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund så går det att nå dem via telefon på 046-128355 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Karl Björn -Johansson, Bertil Lennart -Sjölin, Stig Sölve Lennart -Wesslén, Karl Ola Fredrik

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Nordmannen i Lund är Andersson, Karl Björn som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermerén, Bengt Johan Henrik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bertil Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lejon, Lars Göran Christer som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Segerholm, Agneta Lisbeth som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölander, Lars Erik Mikael som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotSjölin, Stig Sölve Lennart som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Wesslén, Karl Ola Fredrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Johanna Veronica Elisabeth som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamotLundqvist, Mona Rose-Marie som är född 1952 och har titeln Suppleant.