Bostadsrättsföreningen Ängshem

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Ängshem hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Ängshem finns. I Lund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ängshem tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Ängshem har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Ängshem så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-158150.

Lund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Ängshem har idag 745000-0463 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Ängshem

Att förvärva tomten nr 12 kv. Ängen i Lund och att å densamma låta uppföra ett bostadshus, besitta och förvalta detsamma samt att åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obeg

I Bostadsrättsföreningen Ängshem så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Böös, Per Rickard som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Oskarsson, Nils Erik Anders som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Tufvesson, Ingrid Ellen Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Brockstedt, Sara Hedvig Maria som är född 1965 och har titeln Suppleant, .