Bostadsrättsföreningen Höjegården

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Höjegården hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Höjegården finns. I Lund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Höjegården tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Höjegården har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Höjegården så kan ni göra det genom att skicka er post till Järnåkrav. 21, 222 25, Lund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-123530.

Lund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Höjegården har idag 745000-0471 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carling, Charlotte Margareta -Karlsson, Sven-Åke -Sydoff, Magnus Kristofer är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Höjegården

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Höjegården så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Allard, Karin Maria som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Carling, Charlotte Margareta som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven-Åke som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Schönström, Anna Helena som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Sydoff, Magnus Kristofer som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Baihofer, Jan Anders Kristian som är född 1977 och har titeln Suppleant.