Bostadsrättsföreningen Filippa

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Filippa är ett av många bolag som finns i Lund. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Filippa finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Filippa som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1953-02-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Filippav. 4, 222 41, Lund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Filippa så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 073-8201382.

Lund arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Filippa ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Filippa. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Filippa är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Filippa och det är följande personer, Clarberg, Franz Petrik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Kim Johan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Lars Åke som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandell, Per Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Josenby, Per-Anders Georg som är född 1963 och har titeln Suppleant, Müntzing, Malin Alexandra som är född 1978 och har titeln Suppleant.Owman, Brita Caroline Sys som är född 1966 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Filippa är 745000-1230.