Bostadsrättsföreningen Karlstorp

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Karlstorp hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Karlstorp finns. I Lund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Karlstorp tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Karlstorp har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Karlstorp så kan ni göra det genom att skicka er post till Kastanjeg. 72 D, 224 56, Lund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-4819121.

Lund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Karlstorp har idag 745000-1271 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Karlstorp

Att, efter förvärvande av egendom inom Lund förvalta nämnda egen- dom samt att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Karlstorp så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arnell, Ulf Rickard Lennart som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Eckerbom, Carl Magnus som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Engberg, Emil Sven-Gustaf som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagerwall, Anna Boel som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Mildner Lindén, Evelina Birgitta M som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Fogelqvist Ehinger, Anna Amelie M som är född 1972 och har titeln SuppleantReuterskiöld, David Casimir Doré som är född 1968 och har titeln Suppleant, .