Bostadsrättsföreningen Plommonet

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Plommonet hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Plommonet finns. I Lund så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Plommonet tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Plommonet har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Plommonet så kan ni göra det genom att skicka er post till Plommonv. 11, 223 55, Lund men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lund arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Plommonet har idag 745000-1461 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Plommonet

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Plommonet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Marita Christina som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindstein, Anna Sara Sofia som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen Jerneck, Hedvig Kristina som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, .