" Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund

Skåne län

Information

" Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund är ett av många företag som finns i Lund. Det är nämligen den kommunen som " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

" Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1955-10-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Bondev. 21, 227 38, Lund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-158150.

Lund arbetar för att företag som " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund. Det finns flera företag i Skåne län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med äganderätt förvärva tomterna nr 5 i kvarteret arrendatorn och nr 1 i kvarteret kusken i lund. å tomten nr 5 i kvarteret arrendatorn skall föreningen uppföra byggnad innehållande garage, tvättstuga jämte central värme- och varmvattenanläggning, avsedd att betjäna tomterna nr:s 6-15 i kvarteret arrendatorn och nr:s 2-9 i kvarteret kusken. föreningen skall från tomten nr 5 i kvarteret arrendatorn tillhandahålla vatten- och avloppsledningar för ovannämnda övriga tomter i de båda kvarteren och driva er- forderlig verksamhet för tillhandahållandet av värme, varmvatten, kallvaten och avlopp. dessutom skall föreningen uthyra garage, företrädesvis till medlemmarna, samt ombesörja viss renhållning. föreningen må även efter beslut på föreningssammanträde åtaga sig andra för medlemmarna gemensamma uppgifter.

Firmatecknare för " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kerstin Andersson och Jonas Svärd, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund och det är följande personer, Andersson, Ulla Kerstin som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöström, Nils Peter Ragnar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Svärd, Per Jonas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Ingrid Helena Gunborg som är född 1940 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för " Ekonomiska Föreningen Arrendatorn", Lund är 745000-1677.