Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Lund här finns det många olika Ekonomisk förening. Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Lund jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769600-3693.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 046-151613 alternativt besöka eller skicka post till Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening på följande adress Sofiav. 4, 222 41, Lund.

Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Montessoriförskolan Lilla Kuben Ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Källqvist, Maria Jenny Kristina som är född 1976 och har titeln Suppleant , Södergren, Karl David som är född 1973 och har titeln Suppleant , .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen ska verka för en stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö med god kvalitet som ett komplement till banrnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer. Förskoleverksamheten för barn mellan 1-5 år sker i överensstämmelse med Montessori- pedagogiken.