Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 är ett av många bolag som finns i Lund. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1995-08-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Lund arbetar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 och det är följande personer, Holmqvist, Jan Bertil som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillberg, Kent Ove Ingemar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Bo Ronny som är född 1953 och har titeln Suppleant, Nilsson, Börje Lennart som är född 1930 och har titeln Suppleant, Olsson, Knut Elvir som är född 1929 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Dalbyhus nr 1 är 769600-9583.