1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG

Skåne län

Information

1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG finns. I Lund så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG har haft sedan 1994-01-01. 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG så kan ni göra det genom att skicka er post till Lagerbrings v. 5 E, 224 60, Lund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 046-131383.

Lund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG har idag 916763-3610 som sitt organisationummer.

; BOLAGSMÄNNEN VAR FÖR SIG. är den som för stunden ansvarar för 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG

Inrednings- och arkitektuppdrag samt därmed förenlig verksamhet. handel med och förädling av fastigheter.

I 1:1 ARKITEKTER I SKÅNE HANDELSBOLAG så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ehn, Britta Ingegerd som är född 1947 och har titeln Bolagsman, Sunner, Lars Arne som är född 1946 och har titeln Bolagsman, .