HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK

Skåne län

Information

HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK finns. I Lund så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK har haft sedan 2007-11-08. HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK har funnits sedan och 2006-01-19 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK så kan ni göra det genom att skicka er post till Ekestadsv. 76, 291 94, Kristianstad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 044-93005.

Lund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK har idag 916774-7147 som sitt organisationummer.

; BOLAGSMÄNNEN VAR FÖR SIG. är den som för stunden ansvarar för HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK

Medicinska tjänster och undervisning samt handel, uthyrning, tjänster och utbildning inom flygsportbranschen. Handel och tjänster inom området flygsport privatflyg.

I HANDELSBOLAGET FORTUNA MEDICIN OCH TEKNIK så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är FORNANDER, PER HILDING som är född 1954 och har titeln Bolagsman, THUNANDER, SIGRID HELENA ELISABETH som är född 1953 och har titeln Bolagsman, .