Create Media i Lund Handelsbolag

Skåne län

Information

Create Media i Lund Handelsbolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där Create Media i Lund Handelsbolag finns. I Lund så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. Create Media i Lund Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har F-skatt vilket Create Media i Lund Handelsbolag har haft sedan 2005-09-01. Create Media i Lund Handelsbolag har funnits sedan och 2005-09-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Create Media i Lund Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Björkerödsv. 7, 247 60, Veberöd men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Create Media i Lund Handelsbolag har idag 969708-0902 som sitt organisationummer.

Bolagets firma tecknas av bolagsmännen var för sig är den som för stunden ansvarar för Create Media i Lund Handelsbolag

Webbproduktion Tryckproduktion CD DVD-ROM Produktion E-handel: försäljning av CD och böcker

I Create Media i Lund Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Elfgren, Daniel Håkan Josef som är född 1980 och har titeln Bolagsman, Elfgren, Karl Gustav Håkan som är född 1942 och har titeln Bolagsman, .