Commentor Aktiebolag

Skåne län

Information

Commentor Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Lund. Det är nämligen den kommunen som Commentor Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Commentor Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Commentor Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1983-06-01. Men sedan 1984-01-01 så har Commentor Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Företagsv. 28, 227 61, Lund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Commentor Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-329600.

Lund arbetar för att verksamheter som Commentor Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Publikt bolag för Commentor Aktiebolag. Det finns flera Publikt bolag verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med i första hand inriktning på installationer av dataprodukter och utveckling av programprodukter för databehandling och i andra hand allmän konsultation inom området företagsadministration. Bolaget skall även driva agenturrörelse inom i första stycket nämnda områden.

Firmatecknare för Commentor Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nordström, Axel Thibault -Sunesson, Bo Henrik.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Commentor Aktiebolag och det är följande personer, Nordström, Axel Thibault som är född 1966 och har titeln VD, Nordström, Axel Thibault som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Widerberg, Börje Karl-Gustav som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Sunesson, Bo Henrik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sunesson, Lovisa Margareta H som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Sunesson, Lars Henrik Henning som är född 1976 och har titeln Suppleant.Humble, Sten Robert Olof som är född 1946 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Commentor Aktiebolag är 556229-3042.