Samhällsfakta i Lund Aktiebolag

Skåne län

Information

Samhällsfakta i Lund Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där Samhällsfakta i Lund Aktiebolag finns. I Lund så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Samhällsfakta i Lund Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Samhällsfakta i Lund Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Samhällsfakta i Lund Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Samhällsfakta i Lund Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Småskolev. 43, 224 67, Lund men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-125880.

Lund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Samhällsfakta i Lund Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Samhällsfakta i Lund Aktiebolag har idag 556287-6283 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Samhällsfakta i Lund Aktiebolag

Bolaget skall framtaga, projektera och tillverka samt driva handel med datorprogramvara, böcker och läromedel och bedriva därmed förenlig konsultverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Samhällsfakta i Lund Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Helge Leif Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Barbro Maria som är född 1941 och har titeln Suppleant, Henningsson, Rolf Anders som är född 1960 och har titeln Revisor, HABA Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .