Lund Med Konsult Aktiebolag

Skåne län

Information

Bolagets skall bedriva medicinsk forskning, medicinsk konsultverksamhet, investering i dylik verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga och förvalta värdepapper.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Lund Med Konsult Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Lund så är Lund Med Konsult Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Lund arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Lund och i Skåne län. Redan 1991-02-08 så skapades Lund Med Konsult Aktiebolag och företaget är har F-skattsedel Lund Med Konsult Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Lund Med Konsult Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

556416-6758 är organisationsnummret för företaget som finns i Lund.

Just nu är Lund Med Konsult Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Lund Med Konsult Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 046-138002 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten

Följande personer är på något sätt aktiva inom Lund Med Konsult Aktiebolag är Andersson, Krister Morgan som är född 1953 och har titeln VD, Greiff, John Lennart som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Krister Morgan som är född 1953 och har titeln Suppleant, Löwhagen, Karin Elisabeth som är född 1954 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .