KAIAL Aktiebolag

Skåne län

Information

KAIAL Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Lund som är den kommunen där KAIAL Aktiebolag finns. I Lund så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. KAIAL Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket KAIAL Aktiebolag har haft sedan 1998-01-01. KAIAL Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till KAIAL Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till V. Hoby 141, 225 91, Lund men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 046-249088.

Lund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är KAIAL Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

KAIAL Aktiebolag har idag 556553-6850 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för KAIAL Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fst egendom, äga och förvalta värdepapper, äga, utveckla och exploatera patent. Bedriva konsulterande verksamhet inom lantbrukssektorn, livs- medelsindustri, processindustri, foderindustri, fabriksbyggnation, byggmaterieltillverkningssektor, tillverkning av maskiner inom ovanstående branscher, maskinmontage vid om och tillbyggnad ino ovanstående branscher. Bedriva forskning och utveckling av (tekniska) system och konstruktioner inom ovanstående branscher, bedriva handel inom och utom riket av maskiner och reservdelar inom ovanstående branscher. Bedriva handel med hjul och bandburna entreprenadmaskiner, lant- bruksmaskiner, reparation och service av hjul och bandburna entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner. Äga och grunda andra bolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I KAIAL Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Stridh, Kai Anders som är född 1968 och har titeln VD, Stridh, Kai Anders som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, von Reviczky, Alexandra Katarina G som är född 1969 och har titeln Suppleant, Nilsson, Per-Anders Stefan som är född 1963 och har titeln Revisor, Skånerevision i Skåne-Län AB som är född och har titeln Revisor, .