Stureinvest AB

Skåne län

Information

Stureinvest AB är ett av många företag som finns i Lund. Det är nämligen den kommunen som Stureinvest AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Stureinvest AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2001-05-05.

Stureinvest AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2000-03-21. Men sedan 2001-05-05 så har Stureinvest AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Polhemsg. 2, 224 60, Lund. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Stureinvest AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-189984.

Lund arbetar för att företag som Stureinvest AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Stureinvest AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet, konsultverksamhet inom nämda område och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Stureinvest AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Stureinvest AB och det är följande personer, Eriksson, Bo Arne som är född 1943 och har titeln VD, Eriksson, Bo Arne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Per Göran Sigvard som är född 1944 och har titeln Suppleant, Fogelberg, Bo Göran Christofer som är född 1951 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Stureinvest AB är 556588-0761.