Vallkärratorn Tre i Lund AB

Skåne län

Information

I Lund finns det ett Aktiebolag som heter Vallkärratorn Tre i Lund AB. Det finns flera företag som liknar Vallkärratorn Tre i Lund AB i Skåne län. Lund är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2005-08-26 så har Vallkärratorn Tre i Lund AB varit registrerat. Idag är Vallkärratorn Tre i Lund AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Lund.

Vill man komma i kontakt med Vallkärratorn Tre i Lund AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Vallkärratorn 423, 225 91, Lund. Vi ni istället prata med Vallkärratorn Tre i Lund AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall bedriva plantskola, jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva konsultverksamhet inom plantskolesektorn, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Wiese, Otto Johann som är född 1944 och har titeln VD, Wiese, Otto Johann som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiese, Johan Anders som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Wiese, Lena Birgitta som är född 1945 och har titeln Suppleant, Kronblad, Jens Åke Ragnar som är född 1954 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Vallkärratorn Tre i Lund AB har 556684-8874 som sitt organisationsnummer.